Privacybeleid Onderdelenshop.online

Uw privacy is voor Onderdelenshop.online (onderdeel van Onderdelenshop.nl) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze webshop verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, wat hiervan het doel en de grondslag is en welke bewaartermijn geldt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen (afhandelen bestelling, versturen nieuwsbrief en contact):

NAW-gegevens

 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • e-mailadres
 • factuuradres
 • leveringsadres
 • betalingsgegevens
 • bestelgeschiedenis
 • IP-adres
 • sessie ID in cookies
 • overige persoonsgegevens door u ingevuld als inhoud van een bericht

Plaatsen en afhandeling bestelling

Als u een bestelling plaatst op onze website laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de overeenkomst die u met ons sluit. Voor dit doeleinde verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer)
 • factuuradres
 • leveringsadres
 • betalingsgegevens

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Sommige gegevens bewaren wij langer, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld conform fiscale bewaarplicht).

Gegevensverwerking bij contact

Op de website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook per e-mail of via het contactformulier.

Als u contact met ons opneemt verwerken wij hiervoor de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer)
 • eventuele bestel- of productgegevens
 • overige persoonsgegevens door u ingevuld als inhoud van een bericht

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen, omdat u ons gevraagd heeft om uw contactverzoek in behandeling te nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Nieuwsbrief

Wij versturen een maandelijkse digitale nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden. In de nieuwsbrief staan aanbiedingen, tips en informatie over onze producten en diensten. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld levering van de bestelling), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen, wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (zoals een direct marketingbelang), of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partijen verwerken uw gegevens in onze opdracht, wij bepalen de doeleinden. Zij zijn verwerker. We werken samen met de volgende partijen:

 • externe ICT-dienstverleners
 • postbedrijven
 • payment service providers
 • de partijen die cookies aanleveren (zie hieronder)

Google Analytics

Wij gebruiken cookies van Google om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat jij die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat jij ons weer bezoekt. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij je vragen om akkoord te geven voor het gebruik van deze cookies. Je kan via jouw eigen browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). De cookies worden automatisch na 2 jaar van uw device verwijderd. De gegevens uit de cookies verwerken wij tot maximaal 1 jaar daarna.

Beveiliging

Beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren, door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen over onze privacy verklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Onderdelenhuis Sijbesma
Thomas a Kempisstraat 26
8021 BC Zwolle

Telefoon: 038-4545294
E-mailadres: info@onderdelenshop.nl